Skip Sidebar

Over ons

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap ...

Buurt & omgeving
Duurzame steden en gemeenschappenLeven op het landPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel
Bestuurslid

Bestuurslid

Structureel werk · Flexibele uren
Flexibele locatie
Bestuur
Buurt & omgevingNatuur & Milieu
Duurzame steden en gemeenschappenPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Santpoort
#51134
Scan me of ga naar www.vrijwilligvelsen.nl/o/Stichting-Santpoort/activiteiten/Bestuurslid/51134 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Wij hebben een vacature bestuurslid portefeuille 'groen en landschap', misschien iets voor jou?

Uitgebreide omschrijving

Stichting Santpoort is op zoek naar een Santpoorter die deel wil gaan uitmaken van het bestuur.


Ons bestuur bestaat uit mensen die:

* warmlopen voor de cultuurhistorische waarde van het landschap en de bebouwing in en rond onze dorpen;

* willen bijdragen aan bewustmaking en passie voor die cultuurhistorische waarden in het dorp en daarbuiten;

* als bestuurslid een bijdrage willen leveren aan wat er moet gebeuren om onze stichting levend en gezond te houden;

* en natuurlijk ook wat tijd beschikbaar hebben. We hebben iedere zes weken een bestuursvergadering en afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden, is daarnaast wekelijks enige inzet nodig.


Voor de huidige vacature zoeken we iemand die:

* interesse en affiniteit heeft op het gebied van groen en landschap;

* oog heeft voor de staat en kwaliteit van het landschap en groen in zowel de publieke als de particuliere ruimte;

* soms beleidsmatig hiermee aan de slag wil en soms ook informerend en educatief in de richting van de inwoners van Santpoort.


Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Santpoort

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort
Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort.
Stichting Santpoort:
Beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Door nieuwe plannen kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Maar ook door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen
Reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu
Bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek, door hierover te schrijven in verschillende media zoals “De Zandpoort” en door het aanvragen van de monumentenstatus of het aantekenen van bezwaar in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.
Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit bij de betrokken instanties ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen
Treedt indien nodig in rechte op ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen