Skip Sidebar

Over ons

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap ...

Buurt & omgeving
Duurzame steden en gemeenschappenLeven op het landPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel

Bestuurslid

Structureel werk · Flexibele uren
Santpoort-Noord, Noord-Holland, Nederland
BestuurLobbying
Buurt & omgevingKunst & cultuur
Duurzame steden en gemeenschappenPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Santpoort
#51134
Scan me of ga naar www.vrijwilligvelsen.nl/o/Stichting-Santpoort/activiteiten/Bestuurslid/51134 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Vacature: Nieuw bestuurslid Stichting Santpoort
Stichting Santpoort is op zoek naar een Santpoorter die deel wil gaan uitmaken van het bestuur.

Uitgebreide omschrijving

Stichting Santpoort is op zoek naar een Santpoorter die deel wil gaan uitmaken van het bestuur.

Wij zoeken iemand die:

  • In Santpoort woont en het ook fijn vindt om daar te wonen;
  • Warm loopt voor de cultuurhistorische waarde van het landschap en de bebouwing in en rond onze dorpen;
  • Wil bijdragen aan bewustmaking en passie voor die cultuurhistorische waarden in het dorp en daarbuiten;
  • Graag in contact is met andere dorpsbewoners, met overheid en politiek, met andere instellingen en organisaties om de doelstellingen van onze stichting te realiseren;
  • Als bestuurslid wil bijdragen aan wat moet gebeuren om onze stichting levend en gezond te houden.
  • Ook wat tijd beschikbaar heeft. We hebben iedere maand een bestuursvergadering en afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden, is wekelijks nog wel enige inzet nodig.

Meer specifiek:

  • Zich wil richten op aanvragen voor omgevingsvergunningen, plannen en besluiten daarover;
  • Toetst of de betreffende aanvragen en plannen op ons terrein liggen, toetst ze aan de regelgeving op het betreffende gebied en de doelstellingen van de stichting.
  • Overlegt in het bestuur over de inzet die we vanuit de stichting denken te moeten leveren;
  • Overeenkomstig de afspraken die in het bestuur worden gemaakt actie onderneemt, een dossier aanmaakt en verder volgt.
Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Santpoort

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort
Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort.
Stichting Santpoort:
Beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Door nieuwe plannen kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Maar ook door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen
Reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu
Bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek, door hierover te schrijven in verschillende media zoals “De Zandpoort” en door het aanvragen van de monumentenstatus of het aantekenen van bezwaar in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.
Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit bij de betrokken instanties ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen
Treedt indien nodig in rechte op ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen