Skip Sidebar

Over ons

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap ...

Buurt & omgeving
Duurzame steden en gemeenschappenLeven op het landPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel
Stichting Santpoort

Over Stichting Santpoort

Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling:
Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort
Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort.
Stichting Santpoort:
Beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort. Door nieuwe plannen kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Maar ook door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen
Reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu
Bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek, door hierover te schrijven in verschillende media zoals “De Zandpoort” en door het aanvragen van de monumentenstatus of het aantekenen van bezwaar in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt.
Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit bij de betrokken instanties ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen
Treedt indien nodig in rechte op ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen

Onlangs toegevoegde activiteiten

Bestuurslid
Structureel werk · Flexibele uren
Flexibele locatie
Bestuurslid
Wij hebben een vacature bestuurslid portefeuille 'groen en landschap', misschien iets voor jou? Geplaatst door Stichting Santpoort

Foto's