Post | februari 2024 | 1 min lezen

CityShapers zoekt stageplekken voor leerlingen Vellesan

Maatschappelijke Diensttijd

Heeft u een project in maart, of wellicht een idee waar nog niet voldoende handen voor zijn? Zij kunnen u helpen om extra handen uit de mouwen te steken!


CityShapers is een jongerenorganisatie in Haarlem die jongeren helpt en begeleidt bij het doen van vrijwilligerswerk. Zij coachen vrijwilligers, stimuleren ze en normaliseren vrijwilligerswerk.


Vanuit CityShapers bieden zij leerlingen van het Vellesan het MDT-traject aan om zo invulling te geven aan hun stagetijd. Het MDT-traject (Maatschappelijke DienstTijd) is een landelijk initiatief vanuit het ministerie om jongeren te mobiliseren om zich vrijwillig in te zetten voor de maatschappij. Dit is te vergelijken met de snuffelstage die vroeger vanuit middelbare scholen werd opgedragen, met het verschil dat er nu meer zorg wordt gedragen voor de leerlingen. CityShapers geeft de leerlingen een leerdoel mee, en stimuleert de leerlingen om zich aan gedragsregels te houden.


Zij zijn op zoek naar organisaties die deze leerlingen vrijwilligerswerk kunnen bieden. Het gaat om de periode van 11 t/m 22 maart, waarin verschillende leerlingen een plek zoeken. Zou uw organisatie bereid zijn enkele leerlingen een plek te bieden voor twee of meer dagen? Zij verrichten dan vrijwilligerswerk binnen uw organisatie. De begeleiding van de leerlingen ligt bij CityShapers. Enige begeleiding van het werk dat zij bij u uitvoeren wordt van uw organisatie gevraagd. Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.

CityShapers komt graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via: 0613232465 of per mail naar [email protected].

Deel blogpost